Toetsing


Welke toetsen neemt Focus Op Leren af?

Naast de gebruikelijke toetsgegevens die scholen verzamelen voor het Leerlingvolgsysteem doet Focus Op Leren nader diagnostisch onderzoek naar het technisch lezen en (aanvankelijk) spellen. Daarbij worden alleen landelijk genormeerde toetsen ingezet die voor zover van toepassing positief door de COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland) beoordeeld worden.

team member

Odette Guldenaar


Functie
Odette heeft meer dan achttien jaar ervaring als lees- en spellingsspecialist en als coach van leerkrachten en interne begeleiders op diverse basisscholen in Amsterdam.