De opbouw van een traject


De opbouw van een traject

Een traject bij Focus Op Leren duurt een half schooljaar. De leerling kan het traject tijdens de eerste helft van het schooljaar, van september tot en met januari, volgen. Of juist in de tweede helft van het schooljaar van februari tot en met juni. De school vult een aanmeldformulier in waarin een helder beeld wordt geschetst van het functioneren van de leerling gedurende de basisschool. Recente en oude toetsgegevens worden hierbij ook overlegd met Focus Op Leren. Na een intakegesprek met de ouders en een startonderzoek waarbij in kaart wordt gebracht op welk niveau het kind leest en spelt op microniveau (automatisering letterkennis, beheersing deelvaardigheden), macroniveau (woordlezen/spellen) en mesoniveau (tekstlezen) wordt er in samenspraak met het kind een handelingsplan opgesteld voor de eerste helft van een traject van werken.

Op de helft van het traject vindt er een tussenevaluatie plaats. Aan de hand van de hierbij ingewonnen gegevens wordt het handelingsplan bijgesteld en volgt de tweede helft van het traject. Deze tweede helft wordt afgesloten met een eindonderzoek. Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek met de ouders waarin het eindverslag wordt overlegd. Aan de hand van de resultaten kan er worden geadviseerd om een tweede traject te volgen bij Focus Op Leren.

In de begeleiding wordt er gebruik gemaakt van actuele teksten, nieuwe materialen en multimediale middelen. Wekelijks wordt er oefenmateriaal meegegeven naar huis. Het is noodzakelijk dat hier samen thuis dagelijks minimaal twintig minuten tijd aan besteed wordt. Focus Op Leren geeft op heldere wijze wekelijks aan wat er precies verwacht wordt van de begeleiding thuis.

Focus Op Leren volgt de nieuwste ontwikkelingen in het veld om het aanbod zo actueel mogelijk te houden. De keuze van de werkwijze en de materialen worden secuur gekozen op basis van de informatie uit de meest recente literatuur over lees- en spellingproblemen die voortdurend in ontwikkeling is.. De vakgebieden lezen en spellen worden doorgaans gezamenlijk behandeld, maar altijd afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van het desbetreffende kind.

team member

Odette Guldenaar


Functie
Odette Guldenaar ruim vijfentwintig jaar ervaring als lees- en spellingsspecialist en als coach van leerkrachten en interne begeleiders op diverse basisscholen in Amsterdam.