Ouders / verzorger(s)


Help! Mijn kind kan niet goed lezen en spellen!

Als het lezen en spellen bij je kind niet goed tot stand komt op school, wat kun je dan als ouder ondernemen? Als de lees- en spellingachterstand steeds maar meer toeneemt en je ziet dat je kind steeds minder plezier in deze vakken krijgt, of nog erger, steeds minder plezier in school krijgt. Wat kun je dan doen?

Focus Op Leren biedt een aanpak die op maat gesneden is voor uw kind. U hoeft hier niet voor te reizen met uw kind, want Focus Op Leren begeleid kinderen alleen op hun eigen school. Wekelijks komt Focus Op Leren naar school, tijdens schooltijd, om daar te werken met uw kind in een daarvoor beschikbaar gestelde rustige ruimte. Voor deze organisatievorm is gekozen na jarenlange ervaring met het werken op een locatie buiten de school en het werken binnen school. Het werken binnen de school heeft vele voordelen. Het contact met de leerkracht is bijvoorbeeld wekelijks realiseerbaar. Focus Op Leren kan op deze wijze goed op de hoogte worden gehouden van de situatie in de klas. Uw kind hoeft niet uit zijn comfort zone gehaald te worden, maar blijft lekker op zijn vertrouwde school en u, de ouders worden niet geconfronteerd met het wekelijks overdag brengen en halen van uw kind, wat toch echt erg veel organisatie vergt en tijdrovend is.

Tijdens de wekelijkse sessies vindt er kennisoverdracht en oefening van leestechnieken en spellingstrategieën plaats en wordt het wekelijkse oefenwerk besproken. Uw kind krijgt oefenwerk mee naar huis waar dagelijks kort tijd aan besteed moet worden onder begeleiding van een volwassene. Door deze dagelijkse korte gerichte trainingsmomenten vindt er inslijping van de informatie plaats.

De opbouw van een traject

Een traject bij Focus Op Leren duurt een half schooljaar. Er bestaat de mogelijkheid om een traject in de eerste helft van een schooljaar te volgen: september tot en met januari of in de tweede helft: februari tot en met juni.

Na een intake en een startonderzoek waarbij in kaart wordt gebracht op welk niveau uw kind leest en spelt op microniveau (automatisering letterkennis, beheersing deelvaardigheden), macroniveau (woordlezen/ woorden schrijven) en mesoniveau (tekstlezen) wordt er in samenspraak met uw kind een handelingsplan opgesteld voor de eerste periode van werken.

Op de helft van het traject vindt er een tussenevaluatie plaats. Aan de hand van de hierbij ingewonnen gegevens wordt het handelingsplan bijgesteld. Aan het eind van het traject vindt er een eindonderzoek plaats waarna een afsluitend gesprek met u volgt. Tijdens dit eindgesprek kan er geadviseerd worden om een aansluitend traject bij Focus Op Leren te volgen.

In de begeleiding wordt er gebruik gemaakt van actuele teksten en nieuwe multimediale materialen.

De werkwijzen die worden ingezet zijn terug te vinden in de meest recente literatuur over lees- en spellingproblemen. De vakgebieden lezen en spellen worden doorgaans gezamenlijk behandeld, naar gelang de ontwikkelingsbehoefte van uw kind.

Wat verwachten we van u als ouder/verzorger

De ouder/verzorger begeleidt het kind thuis bij het oefenen en maken van het meegegeven oefenwerk. Dit hoeft niet meer dan twintig minuten te duren. Het werk bestaat uit het doen van leesoefeningen en het maken van spellingwerk. Wekelijks krijgt de leerling nieuw werk mee met daarbij een schema waarin van dag tot dag precies wordt aangegeven wat er per oefengebied gedaan moet worden. Er wordt verwacht van de ouders dat zij tijdig aangeven als het oefenwerk dat thuis gemaakt moet worden organisatorische problemen oplevert, of dit nu door tijdgebrek ontstaat of dat er een gebrekkige motivatie bij het kind aan ten grondslag ligt. Transparantie in communicatie is een belangrijke voorwaarde voor een goede en effectieve samenwerking tussen de ouders en Focus Op Leren.

Wat verwachten we van de leerling

De leerling die begeleid wordt door Focus Op Leren moet goed op de hoogte gesteld worden dat de hulp die hij krijgt er voor zijn eigen ontwikkeling is. De intrinsieke motivatie vormt de basis van het handelingsplan. Als de leerling niet wil, kan de hulp de leerling niet bereiken. Heeft het kind weinig vertrouwen in zichzelf, in de mogelijkheid dat ook hij een betere lezer of speller kan worden, dan wordt daar in eerste instantie flink in geïnvesteerd. Het stellen van reële verwachtingen en doelen waardoor er (eindelijk) succeservaringen geboekt kunnen worden stimuleren het zelfvertrouwen. Wekelijks komt de leerling naar de sessies waarin Focus Op Leren op school voorziet. Daar werkt hij aan diverse leestechnieken en oefent hij spellingstrategieën. Hij krijgt oefenwerk mee naar huis. Hier werkt hij dagelijks aan. Er blijft voldoende tijd over voor sport en spel, want het kost niet meer dan twintig minuten per dag. Komt een leerling toch in de knel door een te druk programma, dan kan dit altijd in overleg beter afgestemd worden. Er wordt verwacht van de leerling dat hij zelf vlot aangeeft of het oefenwerk dat thuis gemaakt moet worden haalbaar is of niet.

team member

Odette Guldenaar


Functie
Odette heeft meer dan achttien jaar ervaring als lees- en spellingsspecialist en als coach van leerkrachten en interne begeleiders op diverse basisscholen in Amsterdam.