Ouders


Help! Mijn kind kan niet goed lezen en spellen!

Als het lezen en spellen bij je kind niet goed tot stand komt op de basisschool, wat kun je dan als ouder ondernemen? Als de lees- en spellingachterstand steeds verder toeneemt en je ziet dat je kind steeds minder plezier in deze vakken krijgt, of nog erger, minder plezier in school krijgt. Wat kun je dan doen?

Focus Op Leren biedt een individuele aanpak die op maat gesneden is voor jouw kind. Je hoeft hiervoor niet te reizen met je kind! Focus Op Leren begeleid kinderen alleen op hun eigen basisschool. Wekelijks komt Focus Op Leren naar school, tijdens schooltijd, om daar te werken met jouw kind in een daarvoor beschikbaar gestelde rustige ruimte. Voor deze vorm is gekozen na jarenlange ervaring met het werken op locaties buiten en binnen de school. Het werken binnen de school heeft vele voordelen. Het persoonlijk contact met de leerkracht is bijvoorbeeld wekelijks realiseerbaar. Focus Op Leren kan op deze wijze goed op de hoogte worden gehouden van de situatie in de klas. Jouw kind hoeft niet uit zijn/haar comfort zone te worden gehaald, maar blijft lekker op zijn/haar vertrouwde school. En als ouder/verzorger wordt je niet geconfronteerd met het wekelijks overdag brengen en halen van je kind, wat anders veel organisatie vergt en zeer tijdrovend is.

Tijdens de wekelijkse les vindt er kennisoverdracht, oefening van leestechnieken en spellingstrategieën plaats. Ook wordt het wekelijkse oefenwerk besproken. Jouw kind krijgt oefenwerk mee naar huis, waar dagelijks wat tijd aan besteed dient te worden onder begeleiding van een volwassene. Door deze dagelijkse korte gerichte momenten vindt er snellere internalisering van kennis en vaardigheden plaats, waardoor je kind sneller succes heeft.

De opbouw van een traject

Een traject bij Focus Op Leren duurt een half schooljaar. Je kunt kiezen om je kind het traject tijdens de eerste helft van een schooljaar, van september tot en met januari, te laten volgen. Of juist in de tweede helft van het schooljaar van februari tot en met juni.

Na een intakegesprek en een startonderzoek, waarbij in kaart wordt gebracht op welk niveau jou kind leest en spelt op microniveau (automatisering letterkennis, beheersing deelvaardigheden), macroniveau (woordlezen/ woorden schrijven) en mesoniveau (tekst lezen) wordt in samenspraak met jouw kind een handelingsplan opgesteld voor de eerste periode van het traject.

Halverwege het traject vindt er een tussenevaluatie plaats. Op basis daarvan wordt het handelingsplan geoptimaliseerd. Aan het einde van het traject vindt een eindonderzoek plaats. Daarna volgt er een gezamenlijk afsluitend eindgesprek.

Gedurende het traject wordt er in de lessen altijd gebruik gemaakt van actuele teksten en nieuwste multimediale materialen. De methoden die worden gebruikt, zijn terug te vinden in de meest recente literatuur over lees- en spellingproblemen. De vakgebieden lezen en spellen worden doorgaans gezamenlijk behandeld, al naar gelang de ontwikkelingsbehoefte van jouw kind.

Wat verwachten we van jou als ouder/verzorger?

Als ouder/verzorger begeleidt je het kind thuis bij het oefenen en maken van het meegegeven oefenwerk. Dit hoeft niet meer dan twintig minuten te duren. Het werk bestaat uit het doen van leesoefeningen en het maken van spellingwerk. Wekelijks krijgt jouw kind nieuw werk mee, met daarbij een schema waarin van dag tot dag precies wordt aangegeven wat er gedaan moet worden. Er wordt van je verwacht je tijdig aan de bel trekt als het oefenwerk dat thuis moet worden gedaan, problemen oplevert. Of dit nu door tijdgebrek komt of dat als er (te) weinig motivatie bij je aanwezig is: transparantie in communicatie is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol traject.

Wat verwachten we van de leerling?

De leerling die begeleid wordt door Focus Op Leren moet goed op de hoogte gesteld worden dat de hulp die hij/zij krijgt bedoelt is voor de eigen ontwikkeling is. Intrinsieke motivatie vormt de basis van het handelingsplan. Als de leerling ecjt niet wil, dan kan de hulp de leerling niet bereiken. Heeft het kind weinig vertrouwen in zichzelf, in de mogelijkheid dat ook hij een betere lezer of speller kan worden, dan wordt daar in eerste instantie veel tijd in geïnvesteerd. Het stellen van reële verwachtingen en doelen waardoor er (eindelijk) succeservaringen geboekt kunnen worden, stimuleren het zelfvertrouwen. Wekelijks komt de leerling naar de les die Focus Op Leren op school voorziet. Daar werkt hij/zij aan diverse leestechnieken en oefent hij spellingstrategieën. Hij krijgt oefenwerk mee naar huis. Hier werkt hij dagelijks aan. Er blijft altijd voldoende tijd over voor sport en spel, want het kost niet echt meer dan twintig minuten per dag. Komt een leerling toch in de knel door een te druk programma, dan kan dit altijd in overleg worden aangepast. Er wordt van de leerling verwacht dat hij/zij zelf aangeeft of het oefenwerk dat thuis gemaakt moet worden, haalbaar is of niet.

team member

Odette Guldenaar


Functie
Odette heeft ruim vijfentwintig jaar ervaring als lees- en spellingsspecialist en als coach van leerkrachten en interne begeleiders op diverse basisscholen in Amsterdam.