Methode


Welke methode hanteert Focus Op Leren?

Focus Op Leren werkt met actuele individuele lees- en spellingmethoden/aanpakken die goed inzetbaar zijn naast de lesmethoden die op basisscholen in Nederland worden toegepast. De remediërende methode Zelfstandig Spellen vormt de basis van het programma-aanbod dat Focus Op Leren heeft ontwikkeld. Er wordt binnen dit spellingaanbod expliciete aandacht besteed aan een meestal nog niet ontwikkelde juiste spellingstrategie die weer zijn basis vindt in de zelfinstructiemethode van Meichenbaum, die zorgt voor structuur in het denkproces. Hier hebben kinderen met bijvoorbeeld ADHD veel baat bij. Het is een cognitieve methode, dit betekent dat het kind leert om bewust zijn handelingen te sturen. Aan de hand van een door Focus Op Leren ontwikkelde Denkstappenkaart leren de kinderen volgens een vast route woorden juist te schrijven.

De basale lettertraining vindt plaats met behulp van een Klank-teken-flitspakket. Naast oefenen met Flitskaartjes en de Klankenhangkast wordt regelmatig de I-pad of de computer ingezet bij de lettertraining.

Leestechnieken die behandeld worden sluiten aan bij de diverse leesmethoden die gangbaar zijn op scholen in Nederland. Het vlot lezen van woorden, het vlot lezen van zinnen en tekst krijgen wekelijks aandacht in de begeleiding. Hierbij worden actuele teksten ingezet, woordflitsprogramma’s gebruikt en de werkvorm voor-koor-doorlezen(ook wel voor-koor-zelf lezen) gehanteerd. Het door dr. Anneke Smits ontwikkelde interventieprogramma Connect Klanken en Letters, Connect Woordherkenning en Connect Vloeiend Lezen worden ingezet als daar de behandelingsbehoefte blijkt te liggen. Daarnaast worden als leesinterventie de volgende technieken ingezet: zingend lezen, fluisterlezen, theaterlezen, duimlezen en zinsgerichtlezen.

team member

Odette Guldenaar


Functie
Odette heeft meer dan achttien jaar ervaring als lees- en spellingsspecialist en als coach van leerkrachten en interne begeleiders op diverse basisscholen in Amsterdam.