Wat we doen


Focus Op Leren biedt individuele trajecten op school voor lezen en spellen. De trajecten zijn bestemd voor kinderen in de basisschoolleeftijd die niet voldoende hebben aan het reguliere onderwijs dat de school biedt. Als de schoolresultaten langere tijd lager zijn dan je zou verwachten, is een traject waardevol.

Ook als het vermoeden bestaat dat er sprake is van dyslexie. Maar ook als de diagnose dyslexie is gesteld, maar de leerling niet in aanmerking komt voor de vergoede regeling, omdat er geen sprake is van enkelvoudige hardnekkige dyslexie. In deze gevallen biedt Focus Op Leren een traject dat op is maat gesneden en de leerling nauwkeurig volgt en individueel begeleidt op school in samenwerking met de ouders.

team member

Odette Guldenaar


Functie
Odette heeft ruim vijfentwintig jaar ervaring als lees- en spellingsspecialist en als coach van leerkrachten en interne begeleiders op diverse basisscholen in Amsterdam.