Achtergrond


team member

Odette Guldenaar


Functie
Odette heeft ruim vijfentwintig jaar ervaring als lees- en spellingsspecialist en als coach van leerkrachten en intern begeleiders op diverse basisscholen in Amsterdam.

Focus op Leren is in 2011 opgericht door Odette Guldenaar en is gevestigd op Amsterdam IJburg. Odette Guldenaar heeft ruim vijfentwintig jaar ervaring als lees- en spellingspecialist en als coach van leerkrachten en intern begeleiders op diverse basisscholen in Amsterdam.

Focus Op Leren is een bureau dat op de basisscholen actief is. De begeleiding vindt dus niet buiten school, maar op en voornamelijk tijdens schooltijd plaats. Door deze samenwerking met scholen is het contact met de leerkracht en de intern begeleider op school heel laagdrempelig. De ouders/verzorgers hoeven zich geen zorgen te maken over het wekelijks halen en brengen van hun zoon of dochter. En wat bovenal een positief resultaat is van het begeleiden op de scholen: de leerling verliest geen onnodige leertijd doordat er niet gereisd hoeft te worden naar een externe locatie buiten school. En voor leerlingen die al moeite hebben met lezen en spellen is het een extra zware opgave om na een lange schooldag ook nog eens naar een intensief begeleidingsuur te gaan. Dit probleem wordt ook ondervangen doordat de lessen, zoveel als mogelijk is, gedurende de schooldag plaatsvinden.

Vanuit het Speciaal Basisonderwijs is de expertise ontwikkeld tot wat Focus Op Leren nu biedt: een intensief individueel programma voor leerlingen die kampen met langdurig ernstige problemen op het gebied van lezen en spellen in de basisschool. Op scholen wordt op deze problemen vaak adequaat gereageerd door een periode remedial teaching aan te bieden, maar meestal is dit aanbod te gering om de leerachterstanden daadwerkelijk in te halen. Nieuwe strategieën en technieken worden ingebed in een op maat gesneden handelingsplan aangeboden door Focus Op Leren.