Monthly Archives: juli 2023


Kennisplatform voor Dyslexie


Het kennisplatform voor dyslexie is een online netwerkgroep voor dyslexie professionals op LinkedIn. Het doel van de groep is het delen van kennis en ervaring met betrekking tot de diagnostiek en de behandeling van dyslexie in Nederland. Kijk voor meer informatie op Kennisplatform voor Dyslexie.

read more